HIT Konferencia a QuBit Academy prinášajú na Slovensko druhý ročník konferencie o digitálnej medicíne „Budúcnosť je teraz“. Celkovo deviata konferencia o digitálnej medicíne z cyklu „Budúcnosť je teraz“ sa uskutoční 24. októbra 2019 v Bratislave.

Hlavnou témou tohtoročnej konferencie je zhromažďovanie a lepšie využívanie dát v zdravotnej starostlivosti, bezpečnosť prenosu dát na internete, personalizovaná medicína a digitálne riadenie chorôb.

Našim cieľom je vytvoriť bezpečný priestor pre diskusiu o zdravotníckych témach a spojiť všetky zainteresované strany v procese digitalizácie zdravotníctva, administratívy, poisťovníctva a IT. Cieľom konferencie je tiež zefektívniť uvedené procesy.

Toto je deviata konferencia o digitálnej medicíne z cyklu „Budúcnosť je teraz“ po štyroch ročníkoch úspešných konferencií v Záhrebe, Belehrade, Prahe a po minulom prvom ročníku v Bratislave.