09:00 – 09:30 Registrácia

09:30 – 09:40 Otvorenie konferencie – moderátor konferencie MUDr.Miroslav Palát, MBA

09:40 – 10:00 Keynote – Ing. Peter Blaškovitš, riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI)

10:00 – 10:15 Digitálne zdravotníctvo od teórie po implementáciu – Vladimír Mičieta (Country Manager Slovakia and Health Policy and Market Access Manager Cluster Central, Medtronic)

10:15 – 11:05 Panelová diskusia: Dáta – zlato 21. storočia

Účastníci:

• Ing. Pavol Pleva (Sekcia produktového manažmentu, NCZI)
• Vladimír Mičieta (Country Manager Slovakia and Health Policy and Market Access Manager Cluster Central, Medtronic)
• Radomír Vereš (Chief Business Development Officer at DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
• Zuzana Cích Hečko (Senior Associate, Allen & Overy Bratislava, s.r.o.)

11:05 – 11:35 Prestávka na kávu a občerstvenie

11:35 – 11:50 Budúcnosť onkológie je v molekulárnej genetike – Doc.MUDr.Štefan Korec, CSc.

11:50 – 12:40 Panelová diskusia: Personalizovaná liečba v onkológii, aké sú celosvetové trendy a kde je Slovensko

Účastníci:

• MSc. Martin Smatana (riaditeľ, Inštitút zdravotnej politiky Ministerstva zdravotníctva SR)
• MVDr.Peter Markotán (Business development & Personalized medicine director, Roche)
• Doc.MUDr.Štefan Korec, CSc.

12:40 – 13:10 Využitie blockchain v digitálnom zdravotníctve a farmácii – Mikuláš Zalai (Risk Transformation Manager, Ernst & Young)

13:10 – 14:00 Obed

14:00 – 14:15 MedCRM an innovative business solution for medical institution (prezentacia je v anglickom jazyku) – Vlatka Bokulić, MBA, M.Sc (Rinels)

14:15 – 14:30 Softvér a poskytovanie zdravotnej starostlivostiočami právnika – Zuzana Cích Hečko (Senior Associate, Allen & Overy Bratislava, s.r.o.)

14:30 – 14:45 Ochrana zdravotných informácií a mapovanie ich tokov – Igor Urban (Territory Account Manager, Forcepoint)