Program pokrýva aktuálne témy týkajúce sa trendov v zdravotníctve, spája odborníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti a prináša dynamické panelové diskusie.